Reseda d.o.o. Nova vas pri Markovcih 114, 2281 Markovci, Slovenija

EU

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu RRI 2 s projektom: SOFA (akronim). Namen projekta je spodbujanje inovativnosti in raziskovalnih dejavnosti v podjetju z razvojem sistema dozirnih ventilov za napredne lakirne linije.  Z izvedbo projekta se bodo povečale naložbe podjetja v sektor raziskav in inovacij, saj bo v sklopu projekta realiziranih 10,55 FTE ur.

Cilji projekta so:

-Razvoj sistema dozirnih ventilov za napredne lakirne linije (robotske linije).

-Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje števila zaposlenih, povečan izvoz visokotehnološkega proizvoda, povečanje prihodkov.

Z izvedbo projekta bo na trgu popolnoma nov sistem dozirnih ventilov za napredne lakirne linije, ki bo bistveno pripomogel k razvoju lakirnih procesov saj bo z zaključenim projektom/razvojem sistem primeren za uporabo v realnem okolju.

Skupna vrednost projekta znaša 517.092,24 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 476.875,80 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 214.594,10 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 302.498,14 EUR.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.