Reseda d.o.o. Nova vas pri Markovcih 114, 2281 Markovci, Slovenija

Zaposlitev

Biti član Reseda ekipe pomeni delati v skupini motiviranih sodelavcev, v kateri boste imeli priložnost odkrivati, nadgrajevati in izkazati svoja znanja, spretnosti in sposobnosti. Na delovnem mestu se boste učili in hkrati izpolnjevali naloge, katere spadajo k delovnemu mestu.

Ste pripravljeni začeti s svojo kariero?

OPIS DELOVNIH MEST

OPIS
CNC posluževalec stroja

Vaše delo bo obsegalo:

- posluževanja cnc strojev,

- branja tehničnih načrtov,

- kontrola izdelkov,

- čiščenje strojev in orodij,

- priprava dokumentacije izdelkov.

CNC programer/nastavljalec strojev

Vaše delo bo obsegalo:

-CNC programiranje,

-nastavljanje CNC strojev,

-izdelava programov za različne vrste strojne obdelave,

-uporaba FANUC in HAAS krmilja,

-priprava vpenjal,

-priprava orodij,

-uvajanje CNC programov na obdelovalnih strojih,

-skrb za spremljanje novitet na področju strojegradnje in CNC programiranja obdelovalnih strojev,

-kontrola izdelkov,

-priprava dokumentacije izdelkov.

POZNATE Master Cam?

OBVLADATE  Fanuc krmilja?

IMATE ustrezno izobrazbo tehnične smeri?

STE natančni in odgovorni?

Prijavite se na delovno mesto CNC programer.

QM kontrolor kakovosti

Vaše delo bo obsegalo:

-Priprava izdelkov za merjenje,

-razumevanje in branje zahtevnejših tehniških risb,

-samostojna priprava in izdaja meril ter ostale kontrolne opreme,

-izvajanje meritev na 3D merilnem stroju,

-izdelava in programiranje merilnih programov na 3D -merilnem stroju,

-izvajanje meritev na vseh ostalih merilnih napravah,

-obvladovanje in vzdrževanje merilne in kontrolne opreme,

-priprava dokumentacije kakovosti (merilna poročila in ostala dokumentacija),

-izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole materialov in izdelkov,

-samostojno izvajanje potrjevanja prototipnih izdelkov (FAI/EMPB),

-usposabljanje zaposlenih na področju proizvodne kakovosti, 

-nadzor nad izvajanjem samokontrole v proizvodnji.

Vodja računovodstva in financ

- Plačevanje računov preko bančnih sistemov in knjiženje bančnih izpiskov,

- urejanje različnih računovodskih evidenc,

- urejanje zadev s področja finančno-računovodske službe,

- uvajanje izboljšav na matičnem delovnem področju,

- različna poročanje zunanjim organizacijam (AJPES, FURS,SURS, in ostalim),

- izračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov po predpisih in odgovornost za pravilnost izračunov,

- izdelovanje dokumentacije v zvezi s plačami in drugimi osebnimi prejemki za banke, organizacijo, ki izvaja plačilni promet in druge ustanove,

- izdelava zaključnega računa in letnega poročila, bilance stanja, izkaz poslovnega izida in pojasnil k izkazom ter poslovnemu poročilu,

- izpisovanje oz. izpolnjevanje obrazcev in drugih dokumentov.

 

OBRAZEC ZA PROŠNJE
    Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja.